Telekomunikačné riešenia

Navrhneme pre Vašu firmu ale aj rodinný dom riešenie pomocou malých ale aj veľkých pobočkových telefónnych ústrední, s ktorými budete môcť komunikovať navzájom medzi sebou. Množstvo výhod pre Vašu firmu zabezpečia pobočkové ústredne Panasonic a Siemens.

Spĺňajú najvyššie kritéria modernej komunikácie vo firemnom a verejnom prostredí. Možnosť prepojenia pomocou internetu ale aj klasických pevných a ISDN liniek.

 • návrh riešení telekomunikačných rozvodov
 • realizácia telekomunikačných rozvodov
 • malé pobočkové ústredne
 • veľkokapacitné pobočkové ústredne
 • SIP riešenia
 • ústredne Panasonic
 • GSM riešenia
 • virtuálne telefónne ústredne
 • príslušenstvo k telekomunikačnej technike
 • veľko a maloobchod s telekomunikačnou technikou
 • servis telekomunikačnej techniky